SECUR PNEUS

V našej ponuke špeciálna plynná zmes na hustenie pneumatík

SECUR PNEUS poskytuje technológiu, ktorá nebola do dnešného dňa bežnému užívateľovi ciest k dispozícii. V súčasnej dobe SECUR PNEUS predstavuje výhodné riešenie pre tých vodičov, ktorí kladú najvyššie nároky na svoje pneumatiky a súčasne hľadajú optimálne náklady a najvyššiu mieru aktívnej bezpečnosti.

Cenník pre plnenie plynom

3 - 4€ * / pneumatiku

  • Väčšia bezpečnosť
  • Správny a stály tlak pneumatiky po dobu 5 krát dlhšiu ako pri plnení bežným vzduchom
  • Zvýšená životnosť pneumatík

* Cena v závislosti od veľkosti a disku. Všetky ceny na stránke sú uvedené s DPH. Zmena cien vyhradená.

SECUR PNEUS

je inertná plynná zmes, je úplne bez kyslíka a iných nečistôt, ktoré sa bežne nachádzajú v stlačenom vzduchu a sú príčinou trhlín a straty pružnosti pneumatík.

Kyslík je príčinou starnutia materiálu a veľmi často tiež príčinou deštrukcie pneumatiky. Vysoké prevádzkové teploty a prítomnosť kyslíka podporujú samostatné vznietenie vnútrajšku pneumatiky a okrem toho je kyslík hlavnou príčinou úbytku tlaku.

SECUR PNEUS tak zvyšuje životnosť pneumatík

Bez oleja

Pre mazanie kompresorov je najmä používaný olej. Prítomnosť olejových pár vnútri pneumatík výrazne urýchľuje proces starnutia gumy a v spojení s kyslíkom vedie k vytvoreniu horľavých plynných zmesí, u ktorých hrozí nebezpečenstvo samovznietenia.

Bez vlhkosti

Používanie bežných kompresorov znamená aj prítomnosť atmosférickej vlhkosti v pneumatike. Výskyt vlhkosti spôsobuje nielen výkyvy tlaku v závislosti na teplote, ale vedie aj k oxidácii a starnutiu tých častí pneumatiky, ktoré sa nachádzajú vnútri, t.j. vnútorný povrch gumy, ventilu a disku kolesa.

Okamžitá väčšia bezpečnosť

Secur Pneus vyplňuje bezpečnostné vákuum medzi pneumatikou a vozidlom. Zabraňuje tvorbe zápalných zmesí vo vnútri pneumatík, čo by mohlo pri prehriatí viesť až k ich deštrukcii. Správny tlak pneumatík zaisťuje dokonalé jazdné vlastnosti aj v kritických situáciách a pri všetkých spôsoboch jazdy. V neposlednom rade vedie aj k zníženiu spotreby pohonných hmôt.